Contact

Harfsen.nl, van voor, over, maar vooral door Harfsenaren

Harfsen.nl is de website van het Gelderse dorp Harfsen. De site bestaat sinds 1997 en valt sinds 2006 onder de speciaal daarvoor opgerichte Stichting Harfsen.nl. De site wordt beheerd door een 3-tal redactieleden, tevens bestuurslid van de stichting.

Neem voor vragen of het aanleveren van informatie contact op met één van de redactieleden:

  • Martin Brinkman (0573 432322)
  • Henk Jimmink (431497)
  • Ton Muilerman (431983)

of stuur een mailtje naar info@harfsen.nl.

De redactie houdt zich in eerste instantie bezig met het verzamelen, bewerken en plaatsen van nieuws en overige wetenswaardigheden over Harfsen. Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan de verdere beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkeling van de site. Heeft u dus nieuwtjes, wetenswaardigheden, vraagstukken, suggesties over nieuw te ontwikkelen rubrieken of wilt u gewoon reageren op de site, neem dan gerust contact op.

Bij het behandelen van aangeleverde stukken, behoud de redactie zich het recht voor om deze te redigeren.
De redactie verklaart zorgvuldig en naar beste weten deze website te hebben samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van verstrekte informatie.
De redactie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informative.
Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, verzoeken wij u dit door te geven aan de redactie.

Voor plaatsing van een ingezonden stuk (advertorial) gelden de volgende criteria:
1. Het stuk is van een HARFSENSE belanghebbende afkomstig.
2. Het is NIEUWS.
3. Het gaat niet over aanbiedingen of andere (commerciële) acties.
4. Er worden geen prijzen in vermeld.

Harfsen.nl: van, voor, over en vooral door Harfsenaren!